Algemene voorwaarden

Servicevoorwaarden van CBDirective

1. Algemene Voorwaarden

Door de website te bezoeken op http://www.cbdirective.com, bent u akkoord om gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, alle toepasselijke wetten en voorschriften, en gaat akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het naleven van de toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, bent u verboden om deze site te gebruiken of toegang te krijgen. De materialen op deze website zijn beschermd door toepasselijk auteursrecht en handelsmerkrecht.

2. Gebruik Licentie

 1. Er wordt toestemming verleend om tijdelijk slechts één kopie van het materiaal (informatie of software) op de website van CBDirective te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, slechts tijdelijk beeldmateriaal. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:
  1. wijzigen of kopiëren van de materialen;
  2. gebruik maken van de materialen voor commerciële doeleinden, of voor een openbare weergave (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen om software op de website van CBDirective te decompileren of reverse-engineeren;
  4. Verwijder alle auteursrechten of andere exclusieve notaties van de materialen, of
  5. overdracht van het materiaal aan een andere persoon of "spiegel" het materiaal op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door CBDirective worden beëindigd. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

 1. Het materiaal op de website van CBDirective wordt geleverd op een 'as is'-basis. CBDirective geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten.
 2. Verder geeft CBDirective geen garantie of beweringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites gelinkt aan deze site.

4. Beperkingen

CBDirective of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om het materiaal op de website van CBDirective te gebruiken, zelfs als CBDirective of een CBDirective gemachtigde vertegenwoordiger is mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan ​​op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

Het materiaal op de website van CBDirective kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. CBDirective garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. CBDirective kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan het materiaal op haar website. CBDirective verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.

6. Links

CBDirective heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan zijn website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert niet dat CBDirect de site goedkeurt. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.

7. wijzigingen

CBDirective kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden en bepalingen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Amsterdam, Nederland en u onherroepelijk onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.

Laatst bijgewerkt: 02 september 2019